Biuro Rachunkowe Martyna Bury

Nowoczesna księgowość

 1. pl
 2. en

do 7 dnia każdego miesiąca

 

 • termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej
 • termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP 
 • termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

07

 • termin wpłaty ZUS (za poprzedni miesiąc) dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (jeżeli nie zatrudnia się pracowników)
 • termin zgłoszenia INTRASTAT
 • ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń

do 10 dnia każdego miesiąca

10

 • termin wpłaty ZUS (za poprzedni miesiąc) składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pozostałych płatników składek (jeżeli zatrudnia się pracowników)   
 • termin wpłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej  

 

do 15 dnia każdego miesiąca

15

 • termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28)
 • termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
 • termin wpłaty zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy
 • termin wpłaty zaliczki od przychodów ze stosunku pracy
 • termin wpłaty na PFRON

 

do 20 dnia każdego miesiąca

20

 • termin wpłaty podatku VAT za miesiąc poprzedni oraz złożenie deklaracji JPK-V7M, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • termin podatku akcyzowego oraz złożenia deklaracji podatku akcyzowego
 • termin wpłaty podatku VAT za kwartał oraz złożenie deklaracji JPK-V7K do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale
 • termin złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE
 • termin złożenia informacji podsumowującej o obrocie krajowym VAT-27
 • termin złożenia deklaracji VAT-13 przez przedstawicieli podatkowych
 • termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie ewidencyjnej i deklaracyjnej

do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

25

Ważne terminy

Biuro Rachunkowe Martyna Bury

ul. Józefa Becka 16/3

51-672 Wrocław

oddziały:

ul. Karmelkowa 20a

52-437 Wrocław

oraz

63-524 Czajków 23

gmina Czajków, woj. wielkopolskie

tel.: 601-096-444

 

e-mail: martyna.bury@brmb.pl

 

Biuro Rachunkowe Martyna Bury

NIP: 894-141-92-38

Regon: 381020361

Certyfikat Księgowy nr 67366/2014