Biuro Rachunkowe Martyna Bury

Biuro rachunkowe jest w pełni odpowiedzialne za wykonywanie świadczonych usług. W trosce o Państwa bezpieczeństwo posiada następujące polisy:
 

Obowiązkowe  ubezpieczenie  od odpowiedzialności  cywilnej  dla  
przedsiębiorców
 prowadzących działalność  w  zakresie  usługowego  
prowadzenia  ksiąg  rachunkowych.

Dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe wskutek wykonywania określonych  czynności
 doradztwa  
podatkowego
dla  przedsiębiorców  obsługujących  jedynie uproszczone 
ewidencje typu KPiR i ryczałt, których nie dotyczy ubezpieczenie 
obowiązkowe.

Dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  
prowadzenia  obsługi  kadrowo-płacowej
(ZUS - listy płac, dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy itd.).

Biuro Rachunkowe Martyna Bury

ul. Józefa Becka 16/3

51-672 Wrocław

tel.: 601-096-444

 

e-mail: martyna.bury@brmb.pl

NIP: 894-141-92-38

Regon: 381020361

Certyfikat Księgowy nr 67366/2014