Formy prowadzenia

dokumentacji księgowej

 

 

 • księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość)
   
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów
   
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Prowadzenie pozostałych

rodzajów ewidencji

 

 

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
   
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
   
 • prowadzenie ewidencji kadrowej i płacowej
   
 • opracowywanie zasad rachunkowości

 

Komunikacja z urzędami
i instytucjami

 

 • przygotowywanie i wysyłanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans)
   
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
   
 • generowanie i wysyłanie plików JPK
   
 • przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań dla GUS
   
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
   
 • reprezentowanie przed Krajową Administracją Skarbową (urzędy, izby skarbowe itp.)
   
 • reprezentowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Biuro Rachunkowe Martyna Bury

Ceny świadczonych usług ustalane są po odbyciu rozmowy z potencjalnym klientem i ustaleniu zakresu prac, przeciętnej miesięcznej liczby dokumentów

oraz uwzględnieniu indywidualnych potrzeb klienta.

Biuro Rachunkowe Martyna Bury

ul. Józefa Becka 16/3

51-672 Wrocław

tel.: 601-096-444

 

e-mail: martyna.bury@brmb.pl

NIP: 894-141-92-38

Regon: 381020361

Certyfikat Księgowy nr 67366/2014